Projekt ogrodu przez Internet

Projektowanie ogrodów przez Internet online.

Rabata roślin iglastych
Rabata iglaków

Jest też możliwe projektowanie ogrodów przez internet. Wykorzystujemy do tego pocztę mailową, skype i zdjęcia oraz filmy przesyłane Internetem. Wymaga to większego zaangażowania z Państwa strony, wykonania szeregu zdjęć działki na której ma powstać ogród. Najbardziej pomocny jest film ukazujący całą działkę z domem i istniejącym otoczeniem na sąsiednich posesjach. Potrzebny jest także planu zagospodarowania (dom, garaż), położenie mediów podziemnych. Ustalamy Państwa oczekiwania, omawiamy warunki glebowe i klimatyczne w miejscu powstawania ogrodu, następnie rozpoczynam pracę nad projektem.

Etapy realizacji projektu online:

Najpierw wykonujemy projekt wstępny na komputerze. Po jego zakończeniu wysyłamy do Inwestora drogą mailową szkic projektu. Wtedy jest płatna połowa kwoty należnej za cały projekt ogrodu. Po wpłynięciu pieniędzy na konto przesyłamy jeszcze wizualizację- zdjęcia zaprojektowanego ogrodu i spis roślin. Na tym etapie możemy wprowadzać poprawki i pracować nad koncepcją.

Po akceptacji przez Państwa  projektu wstępnego ogrodu,rozrysowujemy na papierze projekt końcowy.

Projekt w ostatecznej wersji zawiera szczegółowy plan z rozmieszczeniem roślin i obiektów architektury ogrodowej, legendę i opis poszczególnych elementów. Do planu dołączone są instrukcje wykonania nasadzeń i konstrukcji w ogrodzie (budowa oczka wodnego, skalnika ,rabaty, grilla ogrodowego itp.). Na dołączonych płytach DVD znajduje się: film ze spaceru po ogrodzie, zdjęcia planowanych roślin i zdjęcia przykładowych ogrodów.

Gotowy projekt ogrodu zostaje wysłany pocztą, przesyłką poleconą priorytet, po wpłynięciu drugiej połowy kwoty, należnej za projekt ogrodu, na konto bankowe.